Uppdrag just nu i Slutenvården

Region Blekinge (Slutenvård) 
Medicinklinken Karlskrona/Karlshamn v1-35
Ögonmottagning, Karlskrona v 2-51
Röntgen, Karlskrona v49-52
Bröstradiolog v3-20
Läkarpersonal Thorax, Karlskrona v 14
Läkarpersonal Röntgen Karlskrona v 5-20
Läkarpersonal Kirurgi Karlskrona v49-52

 

Region Kronoberg (Slutenvård)
Medicinkliniken läkare Ljungby – Läkare – Reumatologi v6-35
Smärtenheten rehabiliteringskliniken – Läkare – Rehabiliteringsmedicin, anestesi v6-35
Hudmottagningen Växjö – Läkare – Hud v1-52
Medicinkliniken läkare Ljungby – Läkare – Neurologi v49-2
Kvinnokliniken läkare Växjö – Läkare – Obstetrik och gynekologi v3-18
Medicinkliniken Växjö Neurolog v6-35
Medicinkliniken Växjö Reumatolog v1-35
Medicinkliniken Växjö Kardiolog v1-35
Medicinkliniken Ljungby Hematolog v52
Medicinkliniken Ljungby Internmedicin v49-5
Ögonmottagningen, Ljungby V2-26
Läkare, Endokrinologi och diabetologi v49-35
Läkare, Anestesi och intensivvård, Ljungby v7-38
Läkare, Reumatologi, Ljungby v1-35

 

Region Skåne (Slutenvården)
Ortopedläkare Rygg Hässleholm v49
Specialistläkare ögon HBG V 49 – V 52
Specialist i  neurologi, internmedicin eller geriatrik till Strokeavdelning Ängelholm 240401 – 240430
Röntgenläkare Trelleborg 231218-240223
Akutmottagningen Lund Specialistläkare i Kirurgi och/eller Akutsjukvård  240108-240225
Njurläkare CSK 231204-231229
Vårdcentralen Sjöbo- Barnläkare till BVC på Familjecentralen Björken i Sjöbo, 1 -2 dag /vecka  231214-240430
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus  April 2024
Ögonmottagningen specialistläkare Trelleborg 240201-240328
Klinisk fysiolog el. kardiolog m fysiologisk kompetens till klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Helsingborg 240226 -240405
Barnmorskemottagningen Riksens ständer Kristianstad Leg specialist 231127-231229
Anestesiläkare Ängelholms sjukhus 240108 – 240322
Klinisk fysiolog el. kardiolog m fysiologisk kompetens till klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Helsingborg 240102-240223
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus 231109-240311
Kardiolog till Hjärtavdelningen Ängelholms Sjukhus vecka 48 2023 och v 1 2024
VO Ögon specialistläkare CSK 231113-231229
Gastromottagning specialistläkare Trelleborg 240102-240226
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus  Mars 2024
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus 231231
Specialistläkare i neurologi till neurologimottagningen i Ängelholm  perioden v 2-17
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus  v 51-52 2023
Internmedicin specialistläkare med erfarenhet i lungmedicin till Lungavdelning i Helsingborg för v.1 – v. 5 och v.7 – v.13
Njurläkare CSK 240101-240430
Endokrinmottagning specialistläkare Trelleborg 231023-240308
Lungmottagningen Trelleborg specialistläkare 231023-240223
Specialist i Reumatologi till Reumatologimottagningen i Helsingborg  240102-240330
Specialistläkare i njurmedicin till Njurmottagningen i Ängelholm vecka 1 – 18 2024
Specialist i barn- och ungdomsmedicin, gastro-och nefromottagning CSK 231030-231215
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus  Feb 2024
Röntgenläkare Skelettradiologi Lund 240101-240331
Röntgenläkare Gastro-Uroradiologi Lund 240101-240331
Röntgenläkare Thoraxradiolog Lund 240101-240331
Specialistläkare internmedicin till medicinavdelningar Ängelholms sjukhus  v 1 – 18 2024
Kardiolog till Hjärtavdelningen Ängelholms Sjukhus vecka 1-18 2024
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus Jan 2024
Röntgenläkare Gastro-Uroradiologi Malmö dag/kväll/natt 230926-240114
Röntgenläkare Gastro-Uroradiologi Lund dag/kväll 231002-231231
Lungmedicinspecialist till Lung-och allergimottagning i Helsingborg  v.1- 13
Gastromottagning specialistläkare Trelleborg 231127-231229
Läkare, specialist anestesi Hässleholm sjukhus DEC2023
Röntgenläkare Skelettradiologi Lund dag/kväll 230703-231229
Klinisk fysiolog el. kardiolog m fysiologisk kompetens till klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Helsingborg 230904-231222

 

Region Halland (Slutenvård)
Medicinkliniken, Varberg Kardiolog v5
Radiologi Halmstad, för perioden 2023-12-15 – 2024-05-31 v50-22
Urolog till Varberg v9-20
Ögonmottagningen Kungsbacka sjukhus v49-50
Specialistläkare Lungsjukdomar Halmstad v52,1, 8

 

Region Stockholm(Slutenvård)
Läkare, Barn- och ungdomsmedicin, Essingen VC v3-24
BUP Huddinge v49-5
Läkare, Barn- och ungdomspsykiatri BUP Globen v2-5
Sollentuna Psykmottagning v49-52

 

Region Östergötland (Slutenvård)
Barnläkare med inriktnings på Endokrinologi , US Linköping v49-22
Thorax-kärl kliniken US/Linköping v5-13
Psykiatriska kliniken heldygnsvården Norrköping v50
Thorax – kärlkliniken, thoraxanestesiolog v1-52

 

Region Västerbotten (Slutenvården)
BUP Lycksele         v1-3,5-10, 12-18
BUP Skellefteå v51,52
BUP Skellefteå                       v1-4, 7-8, 12-14, 16-18
BUP Umeå (slv) v1-6, 9, 13, 14, 17
BUP Umeå (övm) v49-52
Psykiatriska klinik, Umeå v1-18
Specialistläkare lungmedicin, NUS Umeå v. 4,7,12 och 13
Specialistläkare radiolog, Skellefteå v.12-16 och 18

 

Region Värmland (Slutenvård)
Ögon, Centralsjukhuset Karlstad v4-52
Karlstad Psykiatriska slutenvården v49-4
Psykiatri Hagfors v49-52
Kvinnosjukvården i Karlstad v49-52